Fotografia artystyczna

Rzemieślnik czy artysta?

Fotografika to stosunkowo młoda siostra pozostałych dziedzin sztuki. Na jej powstanie i rozwój pozwala stały rozwój technologii. Jednak to nie aparat świadczy o tym, czy fotografia nosi znamiona dzieła sztuki. Nawet najlepszy aparat fotograficzny w rękach zupełnego laika będzie robił najwyżej poprawne zdjęcia. Z kolei fotograficy potrafią wydobyć potencjał także z niezbyt dobrej klasy sprzętu.

Różnica pomiędzy różnymi typami fotografii jest płynna i niezwykle trudno nakreślić tutaj granice. Przyjmuje się jednak, że fotografia artystyczna to ta, której twórca używa zdjęć jako środka wyrazu i chce za ich pomocą coś przekazać. Odróżnia go to od fotografa, który jest uznawany raczej za rzemieślnika.