Fotografia artystyczna

Pisanie prac

Wybór tematu pracy licencjackiej zwykle leży w gestii studenta, choć często praktykowane jest opracowywanie jego przez promotorów, jak również dostarczanie zagadnień, które powinny być poruszone w pracy. Opieka nad pracą sprawowana przez promotorów sprawia, że pisanie prac licencjackich jest prostsze.

Biblioteka pomoże

Co więcej materiały otrzymane w bibliotekach uniwersyteckich, czy innego typu bibliotekach pomagają stworzyć pracę wysoką pod względem merytorycznym, wartościową i wysoko ocenianą podczas egzaminu końcowego.

Temat Twojej pracy

Temat pracy zawsze będzie powiązany ze studiami, z jednym z podstawowych przedmiotów kierunkowych. Prace licencjackie na wybrany temat, z którego student czuje się dobrze, ma odpowiednią wiedzę jest znacznie bardziej komfortowe.