Fotografia artystyczna

Czym jest fotografia artystyczna?

Nie wiele osób wie czym jest fotografia artystyczna lub kim są fotograficy. Zacznijmy więc od tego kim są fotograficy. To prawda, robią oni zdjęcia ale nie są zwykłymi fotografami. Czym więc się różnią? Fotografik to fotograf artysta, którego zdjęcia, fotografie stają się sztuką, posiadają walory dzieł sztuki, natomiast zwykłego fotografa, do którego idziemy zrobić sobie zdjęcie na przykład do dowodu możemy określić jako rzemieślnika.

Fotograficy często nie ograniczają się tylko do aparatu ale także światłoczułych materiałów fotograficznych, często też tworzą dzieła sztuki bez użycia aparatu, przy pomocy luksografii. Fotografia artystyczna jest więc dziedziną sztuki, poprzez którą fotograf może wyrażać siebie, swoje emocje, wykorzystując przy tym różne techniki fotografii. Często takie fotografie mogą być dla nas niezrozumiałe, ale nie przejmujmy się tym. Pamiętajmy, że nie musimy rozumieć twórczości każdego artysty.